Kürenin Özellikleri Nelerdir? Küre Cisim Örnekleri

Küre Nedir? Kısaca tek yüzü bulunan, tam yuvarlak cisimdir. Başka bir değişle; bütün noktaları merkezden aynı uzaklıkta bulunan ve bir tek yüzeye sahip, yuvarlak cisimlere küre denir.

Kürenin Özellikleri Nelerdir?

Bir yüzü vardır Tam yuvarlaktır Yüzeyindeki tüm noktalar merkezine aynı uzaklıktadır Kürenin diğer geometrik cisimler gibi hiç ayrıtı yoktur Kürenin diğer geometrik cisimler gibi …Devamı