Kimya ve Simya Nedir? Aralarındaki Farklar

Simya Nedir Kısaca? Doğanın ilkel yollarla araştırılması işine simya veya alşimi denir. Eski çağlarda elementleri altına dönüştürmek ve amacıyla ortaya çıkmış bir iş alanıdır. Altın elde etme ile ilgili yapılan denemelerde topraktan çeşitli metallerin bulunmasına katkıda bulunmuş ve kimyanın ortaya çıkmasına öncülük etmiştir. Simya ile uğraşan kişilere “simyacı” denir.

…Devamı