Katolik Nedir? Nasıl Bir Mezheptir?

Katolik Nedir? (Kısaca)

Hz. İsa’nın, havarisi Aziz Petrus’a aktarmış olduğu yetkilerin taşıyıcı sayılan papayı, dinsel başkan olarak kabul eden Hristiyan mezhebidir. Hristiyanların yarısından çoğu bu mezhebe, Katolik Kilisesi’ne bağladır. Bu mezhebe bağlı olan kişilere Katolik denir.

Katolik Mezhebinin Özellikleri: Katolik Kilisesi’ne bağlıdırlar Papa’nın İsa’nın vekili olduğu inanışı hakimdir Papa’nın aldığı kararlar dini kanun …Devamı