Katolik, Ortodoks ve Protestan Arasındaki Farklar

Katolik, Ortodoks ve Protestanlık, Hristiyanlık dininin en büyük mezheplerinden biridir. Dünyada yaklaşık 1 milyar 200 milyon civarında Hristiyan olduğu tahmin edilmektedir. Bunlardan 600 milyon kadarı Katolik, 400 milyon kadarı Protestan ve 200 milyon kadarının da Ortodoks olduğu tahmin edilmektedir.

Katolik, Ortadoks ve Protestan Arasındaki Temel Farklar

Katolik Mezhebinin Özellikleri: Katolik Kilisesi’ne bağlıdırlar …Devamı