Kaside Nedir?

Divan edebiyatında, Tanrı’yı, din büyüklerini ve genellikle devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılan şiir türüne ve nazım biçimine kaside adı verilir.

Arap edebiyatı kökenli olan kasidede nazım birimi beyittir. En az 33, en çok 99 beyitten oluşan kasideler, genellikle aruz ölçüsünün uzun kalıplarıyla yazılırdı. Kafiye örgüsü, gazelde olduğu gibi aa/ba/ca/da .. …Devamı