Bitki ve hayvanların canlılık özelliklerini karşılaştırma

Bitki ve hayvanların canlılık özelliklerini karşılaştırarak farklı yönleri kısaca açıklanması

Canlı varlıkların tamamı; beslenme, büyüme, solunum, boşaltım, hareket etme, üreme, uyartıları alma ve uyartılara tepki verme özellikleri taşırlar. Bitki ve hayvanlarda canlı varlıklar olduğu için bu özelliklerin tamamını taşımaktadırlar.

Bitki ve Hayvanlarda Büyüme: Bitkilerde büyüyüp gelişme yaşamlarının sonuna kadar devam eder. …Devamı