Karahanlılar Devleti Hakkında Bilgi

Devletin adı: Karahanlı Devleti Devletin kurucusu: Bilge Kül Kadir Han Devletin kuruluş tarihi: 840 Devletin yıkılış tarihi: 1212 Devletin başkenti: Balasagun, daha sonra Kaşgar Devletin dili: Türkçe (Hakaniye lehçesi)

Karahanlılar Devleti Devleti Hakkında Kısa Bilgi

Doğu ve Batı Türkistan’da X-XI. yy. dolaylarında egemen olan Türk Karahanlılar Devleti‘nin, Türkiye tarihinde iki açıdan çok …Devamı

Karahanlılara ait mimari eserler ve özellikleri

Resim 1: Kalan Camii Minaresi – Buhara – Özbekistan

Kalan camii minaresi 1127 yılında Karahanlılar tarafından yapılmış ve cami mimarisine yeni bir boyut getirmiş önemli bir eserdir. Minare aşağıdan yukarıya doğru incelen silindir biçimlidir. Gövdesi tuğla malzeme ile şekillendirilmiş, geometrik kabartmalar ve bordürlerle süslenmiştir.

Karahanlılar döneminden önceki cami minareleri daha …Devamı