Karahanlılar Devleti Hakkında Bilgi

Devletin adı: Karahanlı Devleti Devletin kurucusu: Bilge Kül Kadir Han Devletin kuruluş tarihi: 840 Devletin yıkılış tarihi: 1212 Devletin başkenti: Balasagun, daha sonra Kaşgar Devletin dili: Türkçe (Hakaniye lehçesi)

Karahanlılar Devleti Devleti Hakkında Kısa Bilgi

Doğu ve Batı Türkistan’da X-XI. yy. dolaylarında egemen olan Türk Karahanlılar Devleti‘nin, Türkiye tarihinde iki açıdan çok …Devamı