Yediğimiz besinler hangi yapı ve organda nasıl bir değişime uğrar?

Yediğimiz besinler sindirim sistemi organları tarafından mekanik ve kimyasal olarak sindirilirler. Bu yapı ve organlar, yaptığı değişimler aşağıda sırasıyla anlatılmıştır.

Ağız: Ağız içerisinde bulunan dişler katı besinleri mekanik olarak parçalamaya yarar. Ağız içerisinde salgılanan tükürük karbonhidratları kimyasal olarak sindirmeye başlar. Aynı zamanda tükürük sayesinde katı yiyecekler yumuşatılır ve daha kolay yutulabilir hale getirilir.

Yutak: Ağızda …Devamı