Atatürk kadınlara neden seçme ve seçilme hakkının verilmesini sağlamıştır?

Osmanlı Devleti Dönemi’nde kadınlar ve erkekler arasında büyük bir eşitsizlik vardı. Kadınlara hiçbir şekilde yönetimde yer alma hakkı verilmiyor, eğitim hakları sağlanmıyor, boşanma hakkı tanınmıyor ve miras hakkı verilmiyordu.

İyi bir eğitim alan ve binlerce kitap okuyan Mustafa Kemal Atatürk, Osmanlı Devleti’nin yıkılmasından sonra demokratik bir ülke kurmak için çalışmalara başlamıştı …Devamı

Atatürk döneminde Türk kadınının elde ettiği haklar

Atatürk döneminde Türk kadınının elde ettiği haklar maddeler halinde

1- Kadınların erkeklerle eşit haklarda eğitim görmesi sağlandı.

2- Erkeklerin birden fazla kadınla evlenebilmesi ve erkeğin tek taraflı olarak eşlerini boşanmasını engellendi. Kadınlara boşanma hakkı, velayet hakkı ve mirastan eşit pay alma hakları verildi.

3- Kadınlara belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı tanındı.

4- Köy kanununda …Devamı