İnsanların Çevreye Etkilerinin Sonuçları Nelerdir?

Tertemiz dünyamız artan ihtiyaçların ve insan nüfusunun sebep olduğu çevresel sorunlarla hergün biraz daha kirlenmektedir. Hava kirliliği, akarsu kirliliği, tarımsal kirlilik, çöp kirliliği gibi çevresel etkiler dünyadaki tüm canlıların yaşamlarını olumsuz etkilemektedir.

Hava Kirliliği: Isınmak için yakacak olarak kullanılan odun, kömür, doğalgaz; taşıtlarda kullanılan petrol ürünleri; orman yangınları gibi birçok …Devamı