İnovasyon Nedir?

Ticari olarak inovasyon kelimesi, kısaca bir mal, hizmet veya işleyişin farklılaştırılması, geliştirilmesi veya pratikleştirilmesi için ortaya atılan fikir ve uygulama olarak tanımlanabilir.

İnovasyon, Latince kökenli “innovare” kelimesinden türetilmiştir. Türkçe karşılığı, yeni, yenilikçi, yenileme anlamlarına gelmektedir.

İnovasyon Süreci

Bu süreç yenilikçi fikir ve uygulama olarak iki aşamadan oluşur. Mal, …Devamı