Cemre Düşmesi Nedir ve Ne Zaman Düşer?

Cemre düşmesi halk arasında ilkbaharın habercisi anlamına gelen inanılıştır. İnanılışa göre yılda üç defa ve yedişer gün arayla düşer. Buradaki düşme mecaz anlamdadır, gerçekte düşen birşey yoktur. Cemre kelimesi Arapçada, kor halindeki ateş anlamına gelmektedir. Ayrıca hacıların Mina’da şeytan taşladığı üç yere de “cemreler” adı verilmiştir.

Cem Düşme Zamanları

Birinci cemre 19-20 Şubat …Devamı