Hidrokarbonlar Nedir? Kısaca Hidrokarbon Örnekleri

İçeriğinde C (karbon) ve H (hidrojen) elementlerini içeren organik bileşiklere hidrokarbonlar denir.

Hidrokarbon Örnekleri:

Doğal gaz bir hidrokarbondur. Bileşenlerinde C ve H elementlerinden oluşmuş pek çok hidrokarbon türü vardır.

Metan gazı bir hidrokarbondur. Formülü CH4 ile gösterilir

Etan gazı bir hidrokarbondur. Formülü C2H6 ile gösterilir.

Propan gazı bir hidrokarbondur. Formülü C3H8 ile gösterilir.

Bütan …Devamı