Hücre Hangi Temel Kısımlardan Oluşur?

Hücrenin temel kısımları üçe ayrılır, bunlar; hücre zarı, sitoplazma ve çekirdektir.

Hayvan ve bitki hücreleri arasındaki farklılıklar nelerdir?

Hayvan hücresi; yuvarlak yapılıdır, hücre duvarı yoktur, kofulları küçük ve çoktur, sentriyolleri vardır. Bitki hücresi; köşelidir, hücre duvarı vardır, kofulları büyük ve azdır, sentiroyolleri yoktur, bitkiye yeşil rengi veren kloroplast vardır.

Dokular nasıl oluşur?

Genel yapıları …Devamı