Doğal kaynakları kirletmemek korumak için neler yapabiliriz?

Doğal kaynakları kirletmemek, korumak için neler yapabiliriz?

Canlıların yaşamlarını etkileyen doğal kaynaklarımız; hava, su, deniz ve topraktı. Bu kaynakların kirlenmesi tüm canlıların yaşamlarını tehlikeye sokmaktadır. Bu kaynakların kirletmemek ve korumak için aşağıdaki önlemler alınabilir.

Havayı kirletmemek ve korumak için yapılabilecekler: Evlerde, fabrikalarda ve termik santrallerde kullanılan fosil (odun, kömür, …Devamı