Hasta ve Yakınlarının Uyması Gereken Kurallar

Hastanelerde öncelikle bu temel kurallara uyulmalıdır: Hastane kurallarına ve tavsiyelerine uyulmalıdır. Sağlık Bakanlığı’nın tavsiye ve kurallarına uyulmalıdır. Doktorların tavsiyelerine uyulmalıdır. Toplumsal kurallara uyulmalıdır.

Hasta ve yakınlarının sağlık kuruluşlarında uyması gereken kurallar:

Hasta, başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır. Hasta, teşhis tedavi sürecinde hekim ve diğer sağlık personeli ile her aşamada iş birliği yapmalıdır. Hasta, …Devamı