Güneş Olmasaydı Neler Olurdu?

Bu yazı ilkokul ve ortaokul seviyesindeki öğrenciler için düzenlenmiştir.

Tüm canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için ısı kaynağına ihtiyaç duyarlar. Dünyadaki bitkiler, hayvanlar, insanlar ve mikroskobik canlıların yaşamlarını devam ettirebilmesi için ısı ve ışık kaynağı gereklidir. Dünyamız ısı ve ışık kaynağı ihtiyacını Güneş olarak adlandırdığımız yıldızdan alır.

Çocuklar tarafından sorulan sorular ve cevapları:

1. Hiç bir …Devamı