Gergedan Hayvanı ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Gergedan, tropikal bölgelerde yaşayan iri yapılı, boynuzlu, toynaklı, memeli ve otçul bir hayvandır. Tarih öncesi çağlardan günümüze kadar soyunu devam ettirebilen, yalnızca beş gergedan türü kalmıştır. Bunlardan iki türü Afrika’da, diğer üç türü ise Hindistan, Malezya ve Endonezya’da yaşar. Yalnızca Afrika’da ve Asya’da yaşayan gergedanların, tarih öncesi çağlarda Avrupa’da yaşayan türlere ait fosiller de bulunmuştur.

…Devamı