Sürrealizm Akımı Nedir?

Dadaizmin akla ve alışılmışa karşı ayaklanma görüşünden yola çıkarak, bilinçaltının karışık ve karmaşık dünyasını sanata aktarma amacını güden akıma, sürrealizm (gerçeküstücülük) adı verilir.

Sürrealizm akımının kurucusu sayılan André Breton, Sürrealizm Bildirgesi’nde (1924) bu akımı şöyle tanımlamıştır: Sözle, yazıyla ya da başka bir biçimde, düşüncenin gerçek işleyişini ortaya koymak için kullanılan katkısız bir ruhsal otomatizm. Aklın …Devamı