Hamse Nedir? Hamse Şairleri

Divan şiirinde, beş mesneviden oluşan bütüne “hamse” denir. Hamse yazarı şâirlere hamse şâiri veya hamsenüvis diye adlandırılır. Türk edebiyat tarihinde ilk kez 16. yy. ortaya çıkmaya başlamıştır.

İranlı şair Genceli Nizami’nin mesnevilerini Penc Genc (Beş Hazine), Mahzen-ül Esrar (Gizler Mahzeni), Husrev ü Şirin; Heft Peyker (Yedi Güzel), Leyla ve Mecnun, İskendername …Devamı