Gazel Nedir? Özellikleri ve Örnekleri

Divan edebiyatında, genellikle aşk, şarap gibi konuların, seyrek olarak da öğretici ve felsefi konuların işlendiği, 5-15 beyitten oluşan şiirlere gazel denir. Gazel, Divan edebiyatında en sık kullanılan nazım biçimlerindendir. Arap edebiyatı kökenli olan gazelin Arapça anlamı “kadınlarla aşıkça söyleşi” anlamına gelir.

Gazel, beyit denen ikili dizelerden oluşur. Gazeller genellikle 5-7-9 beyitten oluşurlar, ama 3 …Devamı