Felsefi düşünce ile sosyolojiyi birbirinden ayıran temel fark nedir?

Felsefi düşünce ile sosyoloji arasındaki temel fark nedir?

Felsefe düşünce; toplumsal düzenin ve insan davranışlarının nasıl olması gerektiğini üzerine soyut düşünceler üretir.

Sosyoloji ise; toplumsal grupları, örgütlenmeleri, gruplar arası ilişkileri, toplumsal yapıda meydana gelen değişim ve gelişim sürecini, bilimsel yöntem ve araştırma teknikleri kullanarak bilimsel sonuçlara ulaşan bilimdir.

…Devamı