İsraf Emanet ve Adalet Kavramlarının Anlamları

İsraf, emanet ve adalet kavramlarının anlamları nelerdir?

İsraf kavramının anlamı: Gereksiz yere para, zaman, emek, yiyecek, içecek vb.ni harcama, savurganlık, tutumsuzluk yapma durumunu belirtmek için kullanılan kelimedir.

Emanet kavramının anlamı: Birine daha sonra alınmak üzere geçici olarak bırakılan eşya, kimse vb.ni belirtmek için kullanılan kelimedir.

Adalet kavramının anlamı: Yasalarla kazanılan hakların herkes tarafından eşit ve …Devamı