Elektriğin yol açtığı tehlikelerden korunmak için

Elektriğin yol açtığı tehlikelerden korunmak için okulumuzda şu önlemleri almalıyız.

Okullarda kendinizin ve arkadaşlarınızın can güvenliğini sağlamak için aşağıdaki önlemleri almanız gerekir.

* Açıkta duran açık uçlu elektrik kablolarına dokunmamalıyız. * Elektrik prizlerine kalem, ataş, vb. yabancı cisimler sokmamalıyız. * Elektrik devrelerinin bulunduğu panolara dokunmamalıyız ve uzak durmalıyız. * …Devamı