Okulumuzda elektriğin yol açabileceği tehlikelerden

Okulunuzda elektriğin yol açabileceği tehlikelerden korunmak için alınması gereken önlemler nelerdir?

Okullarda elektriğin yol açabileceği tehlikelere karşı aşağıdaki önlemlerin alınması gerekir.

* Plastiği sıyrılmış, açık uçlu elektrik kabloları yalıtım malzemeleriyle kaplanmalıdır.

* Tüm kırık prizler, anahtarlar ve ampüller onarılmalı veya yenisiyle değiştirilmelidir.

* Okuldaki tüm prizlerin toprak hattı olmalıdır.

* Okuldaki tüm oda ve sınıflarda …Devamı

Elektriğin yol açtığı tehlikelerden korunmak için

Elektriğin yol açtığı tehlikelerden korunmak için okulumuzda şu önlemleri almalıyız.

Okullarda kendinizin ve arkadaşlarınızın can güvenliğini sağlamak için aşağıdaki önlemleri almanız gerekir.

* Açıkta duran açık uçlu elektrik kablolarına dokunmamalıyız. * Elektrik prizlerine kalem, ataş, vb. yabancı cisimler sokmamalıyız. * Elektrik devrelerinin bulunduğu panolara dokunmamalıyız ve uzak durmalıyız. * …Devamı