Okulumuzda elektriğin yol açabileceği tehlikelerden

Okulunuzda elektriğin yol açabileceği tehlikelerden korunmak için alınması gereken önlemler nelerdir?

Okullarda elektriğin yol açabileceği tehlikelere karşı aşağıdaki önlemlerin alınması gerekir.

* Plastiği sıyrılmış, açık uçlu elektrik kabloları yalıtım malzemeleriyle kaplanmalıdır.

* Tüm kırık prizler, anahtarlar ve ampüller onarılmalı veya yenisiyle değiştirilmelidir.

* Okuldaki tüm prizlerin toprak hattı olmalıdır.

* Okuldaki tüm oda ve sınıflarda …Devamı