Ekosistem Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Tanımlama 1: Canlıların, cansız varlıklarla birlikte yer aldığı çevreye ekosistem denir. Ekosistem içerisindeki canlı ve cansız varlıklar sürekli olarak birbirleriyle doğrudan veya dolaylı olarak ilişki içindedirler.

Tanımlama 2: Belirli bir doğal çevrede yaşayan tüm canlı ve cansız varlıkların birbirleriyle ve çevreyle ilişkilerine ekosistem adı verilir.

Tanımlama 3: Canlıların hayatlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan canlı ve …Devamı

Ekosistem Nedir?

Aşağıda ekosistemle ilgili dört tanım verilmiştir. Dördü de ekosistemin tanımlamasında kullanılabilir. Dilediğinizi seçebilirsiniz.

Tanım 1: Ekosistem canlıların hayatlarını devam ettirebilmesi için gerekli olan canlı ve cansız çevredir. Ekosistemin canlı çevresi; bitkiler, hayvanlar, insanlar, mantarlar ve mikroskobik canlılardan oluşmaktadır. Cansız çevresi ise hava, su, toprak, mineraller, güneş ışını ve rüzgardan oluşmaktadır.

Tanım 2: Belirli bir çevrede …Devamı