Dünya sadece üzerinde yaşadığımız topraktan mı?

Dünya, sadece üzerinde yaşadığımız topraktan mı oluşmuştur?

Dünya sadece topraktan değil, farklı özellikleri olan beş katmandan oluşur. Bu katmanlardan hava, kara ve su katmanlarını çıplak gözle gözlemleyebiliriz. Magma ve çekirdek katmanları ise yer kabuğunun altında olduğu için çıplak gözle göremeyiz.

Hava katmanı: Dünyanın çevresini saran gaz örtüsüdür, atmosfer olarak …Devamı