Doğrudan temas olmadan ısı aktarımı olabilir mi? Örnekler

Doğrudan temas olmadan ısı aktarımı olabilir mi? Örnekler

Isı aktarımı üç farklı yöntem ile olabilmekteydi. Bunlar; iletim yoluyla yayılma, ışıma yoluyla yayılma ve konveksiyon yoluyla yayılmaydı. İletim yoluyla ısı aktarımında doğrudan temas gereklidir. Fakat ışıma yoluyla ve konveksiyon yoluyla aktarımda doğrudan temasa gerek yoktur.

Sorunun doğru cevabı; doğrudan temas olmadan ısı aktarımı olabilir.

…Devamı