Cumhurbaşkanın Görevleri ve Yetkileri Nelerdir?

Cumhurbaşkanının yasama, yürütme ve yargı ile ilgili görev ve yetkileri vardır.

Cumhurbaşkanını Yasamayla İlgili Görevi ve Yetkileri:

Gerekli gördüğü taktirde yasama yılının ilk gününde TBMM’nin açılış konuşması yapmak. Gerekli gördüğünde TBMM’ni toplantıya çağırmak. Yasaları yayımlamak. TBMM’nin çıkartığı yasaları onaylamak, gerekli gördüğünde yasaların tekrardan görüşülmesi için meclise iade etmek (veto etmek). Gerekli görmesi durumunda, meclisin anayasayla …Devamı