İklim Tipleri ve Özellikleri Nelerdir?

İKLİM NEDİR?

Yeryüzünün herhangi bir bölgesindeki havayuvarında gerçekleşen, meteorolojik parametre ve süreçlerin belirlediği hava tiplerinin, mevsimleri karakterize etmesine neden olan olayların tümüdür.

İklim kavramı, yeterince uzun bir dönem boyunca ve belli bir bölge için atmosferin ortalama durumunu niteleyen öğeleri bir araya toplar. Birbirlerini etkileyerek etkileşime giren bu öğeler şöyle …Devamı