Sel, çığ, heyelan ve depremin vereceği zararlardan

Sel, çığ, heyelan ve depremin vereceği zararlardan korunmak için hangi önlemler alınabilir?

Selden Korunmak İçin Alınabilecek Önlemler:

Ağaçlar yağmur damlalarının hızını keser ve toprağın suyu daha çabuk emmesini sağlar. Bu nedenle ormanlık alanlar korunmalı ve genişletilmelidir. Dere, nehir gibi akarsu yataklarına yerleşim yeri kurulmamalıdır. Suların birikebileceği göletler oluşturulmalıdır. Tepe, yamaç gibi yerler teraslandırılarak suyun …Devamı