Canlı Varlıklar İle Cansız Varlıklar Arasındaki Farklar Nelerdir?

Canlı varlıklar ile cansız varlıklar arasındaki farklar nelerdir?

Canlı Varlıklar Cansız Varlıklar Beslenebilirler

Kuş yem yiyebilir Beslenemezler

kalem yiyemez Büyüyebilirler

Civciv büyüyebilir Büyüyemezler

Silgi büyüyemez Solunum yapabilirler

İnsanlar solunum yapabilirler Solunum yapamazlar

Masa solunum yapamaz Boşaltım yapabilirler

Köpek boşaltım yapabilir Boşaltım yapamazlar

Tarak boşaltım yapamaz Hareket edebilirler

Kedi yürüyebilir Hareket edemezler

Bardak yürüyemez Üreyebilirler

Tavuk …Devamı