Sultan Alparslan’ın ikamet ettiği başkentler nelerdir?

Sultan Alparslan’ın hükümdarlık yaptığı devlet hangi Türk devletidir?

Büyük Selçuklu Devleti

Sultan Alparslan’ın ikamet ettiği başkentler nelerdir?

İran’ın Rey şehrinde tahta çıkarak sultan olmuştur. Büyük Selçuklu Devleti’nin başkenti Rey’dir. Bunun haricinde ikamet ettiği başka bir başkent olmamıştır.

Sultan Alparslan hangi yıllar arasında hükümdarlık yapmıştır?

…Devamı