Şist ve Bitümlü Şist Nedir? Nerelerde Kullanılır?

Şist, yapraksı görünümlü, kolayca ince tabakalara ayrılabilen bir kayaç türüdür. Şistlere, tortul, döküntülü kökenli, killi şistler ya da başkalaşmış kayaçlar halinde rastlanabilir. Kiltaşının başkalaşmasıyla şistler oluşur. Durgun sularda oluşan killi şistler, ince ve düzenli yataklar ortaya çıkarır; renkleri kurşuni ya da siyahımsıdır. Killi şistler ve kil tabakaları, feldispat bakımından zengin kayaçlardan oluşur.

İleri derecede bir …Devamı