Bazalt Taşı Nedir? Özellikleri ve Yapısı

Bazalt, erimiş lavların yerkabuğunun çatlaklarından dışarı çıkarak yavaş yavaş soğuması sonucu oluşan volkanik bir kayaç türüdür. Bazalt kayaçlarının rengi kurşuni veya siyah, homojen, yoğunluğu ise diğer volkanik kayaçlara oranla daha fazla ve ağırdır.

Bazalt taşı örnekleri

Bazalt Taşının Özellikleri Bazalt taşlarının içeriğinde bulunan demir ve magnezyum oranları, diğer volkanik kayaç türlerine oranla çok …Devamı