Atomun Tarihsel Gelişimi ve Özeti

Bunun için atomun tarihsel gelişimi ile ilgili bilgi, resim ve afiş toplayınız. Arkadaşlarınızın yaptığı araştırma sonuçlarını inceleyiniz.

Atomun Tarihsel Gelişimi:

Çok eskilerden beri atomun varlığı biliniyordu ama 18. yy. sonlarına kadar bu konuda hiçbir ilerleme kaydedilememişti.

Democritus (Demokritos) (MÖ 460-370):

Yunanlı filozof Demokritos, M.Ö. 400’lü yıllarda atomla ilgili …Devamı