Elinizde ne olduğunu bilmediğiniz bir sıvı olduğunu

Elinizde ne olduğunu bilmediğiniz bir sıvı olduğunu düşününüz. Bu sıvının asit mi, baz mı olduğunu nasıl anlarsınız?

Asitli bir sıvı ise;

Sıvının tadı ekşiyse bu asit olduğunu gösterir.

Ciltte yanıcı bir his uyandırıyorsa bu asit olduğunu gösterir.

Turnusol kağıdının rengini kırmızıya dönüştürüyorsa bu asit olduğunu gösterir.

Fenolftalein boyasını renksizleştiriyorsa bu asit olduğunu gösterir.

…Devamı