Basit Makineler İşlerimizi Nasıl Kolaylaştırır?

İnsan gücünün ve işlevinin yetersiz kaldığı yerlerde işleri kolaylaştırıcı basit makineler kullanılır. Basit makineler, bedenimizi kullanarak yapamayacağımız işleri, fazla zorlanmadan yapabilmemizi sağlar.

Basit Makine Örnekleri

Bunları bir kaç örnekle anlatalım. Ağır bir cismi, bir yerden başka bir yere taşımakta el arabası olarak adlandırdığımız basit makineyi kullanırız. Bu sayede ağır …Devamı

Kimya ve Simya Nedir? Aralarındaki Farklar

Simya Nedir Kısaca? Doğanın ilkel yollarla araştırılması işine simya veya alşimi denir. Eski çağlarda elementleri altına dönüştürmek ve amacıyla ortaya çıkmış bir iş alanıdır. Altın elde etme ile ilgili yapılan denemelerde topraktan çeşitli metallerin bulunmasına katkıda bulunmuş ve kimyanın ortaya çıkmasına öncülük etmiştir. Simya ile uğraşan kişilere “simyacı” denir.

…Devamı

Canlı Varlıklar İle Cansız Varlıklar Arasındaki Farklar Nelerdir?

Canlı varlıklar ile cansız varlıklar arasındaki farklar nelerdir?

Canlı Varlıklar Cansız Varlıklar Beslenebilirler

Kuş yem yiyebilir Beslenemezler

kalem yiyemez Büyüyebilirler

Civciv büyüyebilir Büyüyemezler

Silgi büyüyemez Solunum yapabilirler

İnsanlar solunum yapabilirler Solunum yapamazlar

Masa solunum yapamaz Boşaltım yapabilirler

Köpek boşaltım yapabilir Boşaltım yapamazlar

Tarak boşaltım yapamaz Hareket edebilirler

Kedi yürüyebilir Hareket edemezler

Bardak yürüyemez Üreyebilirler

Tavuk …Devamı