Anti Madde ya da Karşı Madde Nedir?

Madde adını verdiğimiz nesne, temel (elementler) taneciklerin az ya da çok karmaşık bileşimleridir. Sayıları otuzu pek geçmeyen bu taneciklere temel denmesinin nedeni, başka taneciklere bölünmemeleridir. Bazısı artı elektrik yükü, bazısı eksi elektrik yükü taşır. Aralarında birleşerek atomları, atomlar molekülleri, moleküller de gözle görülen maddeleri oluşturur.

1932 yılında gökbilimciler, gökküreden gelen ışınımları …Devamı