Bir toplumun sağlık düzeyini belirleyen en önemli ölçütler nelerdir?

Bir toplumun sağlığa ilişkin ölçütlerinin bilinmesi, kişi ve toplum sağlığının gelişmesi için gereklidir. Toplumun sağlık düzeyinin belirlenmesi için, sağlıkla ilgili taleplerin belirlenmesi, toplumun sağlık sorunları ve bunların çözümü ile sağlık hizmetlerinin planlanması için çeşitli sayısal ölçütlere ihtiyaç duyulur. Bu ölçütlere “sağlık ölçütleri” denir.

Bir toplumun sağlık düzeyini belirleyen en önemli ölçütler nelerdir?

Bir toplumun sağlık …Devamı