Sultan Alparslan’ın eğitim alanında yaptığı en büyük hizmeti nedir?

Sultan Alparslan’ın eğitim alanında yaptığı en büyük hizmeti nedir?

Sultan Alparslan gençliğinde felsefe, siyaset ve çeşitli bilim dalların iyi bir eğitim görmüştü. Eğitimin bir ulus ve devlet için çok önemli olduğunu biliyordu. Bu nedenle Selçuklu Devleti’nde bilginlere ve sanatkarlara çok önem göstermiş, çeşitli kolaylıklar sağlamış ve hepsini maaşa bağlamıştır. Bununla da yetinmeyip ülkenin her yerinde yeni medreseler açılmasını sağlamış, eğitimi ücretsiz hale getirmiş ve tüm öğrencileri maaşa bağlamıştır. Eğitimi bir devlet görevi olarak benimseyen Alparslan, eğitim alanındaki yatırımlarını ölümüne kadar sürdürmeye devam etmiştir.

sultan-alparslan

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

Genel