Sodyum Nedir? Soydum Hidroksit Nedir?

Adı: Sodyum, uluslararası adı sodium
Bulunuş tarihi: 1807
Atom numarası: 11
Atom ağırlığı: 22,98
Simgesi: Na
Erime sıcaklığı: 97,72oC
Kaynama sıcaklığı: 883oC

Sodyum Elementi Özellikleri

1807’de bulunan sodyum ısıyı çok iyi ileten bir elementtir. 97,5oC’ta erir, 880oC’ta da kaynar. Bu iki sıcaklık arasında, sıvı halde bulunur. Bu nedenle, bazı nükleer santrallerde, özel çelikten yapılmış borularla sıvı halde dolaştırılır ve atom pilinin sağladığı ısı enerjisini iletme görevi yüklenir.

Normal sıcaklıkta, sodyum, bıçakla kesilebilen yumuşak bir katıdır; ama deri ve mukozalar için tehlikeli olduğundan, kesiş sırasında dikkatli olmak gerekir. Yeni kesilen yüzey çok parlaktır ve metal pırıltısı taşır. Ne var ki, çok çabuk yükseltgenmesi nedeniyle, kısa sürede ince ve beyaz bir sodyum oksit tabakasıyla örtülür. Dolayısıyla, sodyumun vazelin ya da gazyağı içine konarak saklanması zorunludur.

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası

Su sodyuma şiddetle etki eder. Küçük bir sodyum parçası su yüzeyine konursa, su ıslık sesi çıkararak buhar yaymaya başlar; sodyum tanesiyse bütünüyle yitene kadar zikzaklar çizerek yer değiştirir. Bu tepkime sırasında, bir yandan hidrojen açığa çıkarken, öte yandan sodyum hidroksit oluşumu sonucunda bir baz çözeltisi ortaya çıkar.
Sodyum Elementi

Sodyum atomunda on bir elektron bulunur; elektronlardan biri, en dış tabakada tek başına yer alır ve suyun etkisiyle kolayca atomdan ayrılarak artı elektrik yüklü Na+ iyonunun doğmasına yolaçar. Böyle bir tepkimede, sodyum yükseltgenmiş ve suyu indirgenmiştir. Bu indirgeyici nitelik, sodyumun temel özelliğidir. Oksijen içinde sarı alevle yanarak aynı türde bir tepkime doğurduğu gibi, klora da benzer biçimde etki eder, Sözgelimi, bir kaba sodyum konup tutuşturulduktan sonra, klor taşıyan bir başka kaba daldırılırsa, yanma sürer ve sodyum klorür taneciklerinden oluşan bir buhar görülür. Elde edilen bu tuz, Na+ sodyum iyonuyla CI klor iyonunun birleşmesi sonucunda ortaya çıkar.

Sodyum, 300oC dolayında hidrojenle de birleşir ve sodyum hidrür (NaH) verir. Asetilen karbürler, alkoller ve fenoller gibi, bazı organik bileşiklerle tepkimeye girerek, hidrojenin yerini alır. Karbon ve azota doğrudan etki etmez; ama kolayca yükseltgenmesi nedeniyle, bu maddelerin oksitlerini indirgeyebilir. Sözgelimi, karbonmonoksit ya da karbondioksitle tepkimeye girerek, sodyum karbonat verir. Sodyumun bu büyük etkinliği, organik kimyada çok kullanılan bir madde olmasını sağlar. Sanayide, erimiş sodyum klorür ya da sodyum hidroksidin elektrolizi sonucunda elde edilir.

Sodyum ve suyun etkileşimi sonucu ortaya çıkan sodyum hidroksit ve hidrojen gazını gösteren bir video.

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.