Şifa Duaları ve Şifa Ayetleri

Tevbe Sûresi Şifa İle İlgili Ayetler, Okunuşu ve Anlamı:

şifa için dua şifa ayetleri kuranda geçen
Ayet: 14
Katiluhüm yüazzibhümüllahü bi eydıküm ve yuhzihim ve yensurküm aleyhim ve yeşfi sudura kavmim mü’minın.
Ayet: 15
Ve yüzhib ğayza kulubihim ve yetubüllahü ala mey yeşa’ vallahü alımün hakım

Anlamı:
Onlarla savaşın ki, Allah onlara sizin ellerinizle azap etsin, onları rezil etsin, onlara karşı size yardım etsin, mü’min topluluğun gönüllerini ferahlatsın, şifa versin ve onların kalplerindeki öfkeyi gidersin. Allah dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. ﴾14-15﴿

Yunus Sûresi Şifa İle İlgili Ayetler, Okunuşu ve Anlamı:

şifa için dua şifa ayetleri kuranda geçen yunus

Ayet: 57
Yâ eyyühe’n-nâsü kad câet küm mev’ızatun min Rabbikum ve şifâü’l-limâ fi’s-sudûri ve hüden ve rahmetün li’l-mü’minîn.

Anlamı:
Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifâ ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet (olan Kur’an) geldi. (57)

Nahl Sûresi Şifa İle İlgili Ayetler, Okunuşu ve Anlamı:

şifa için dua şifa ayetleri kuranda geçen nahl

Ayet:67
Yahrucu mim-butûnihâ şarâbüm-muhtelifün elvânühû fîhi şifâü’l-linnâsi inne fî zâlike le’âyete’l-likavmi’y-yetefekkerûn.

Anlamı:
Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin sana kolaylaştırdığı (yaylım) yollarına gir.” Onların karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünen bir (toplum) için bir ibret vardır. ﴾69﴿

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası

İsrâ Sûresi Şifa İle İlgili Ayetler, Okunuşu ve Anlamı:

şifa için dua şifa ayetleri kuranda geçen isra

Ayet:82
Ve nünezzilü minel kur’ani ma hüve şifaüv ve rahmetül lil mü’minıne ve la yezıdüz zalimıne illa hasara.

Anlamı:
Biz Kur’an’dan, mü’minler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur’an, ancak zararını artırır. ﴾82﴿

Şuarâ Sûresi Şifa İle İlgili Ayetler, Okunuşu ve Anlamı:

şifa için dua şifa ayetleri kuranda geçen şuara

Ayet: 80
Ve iza merıdtü fe hüve yeşfın

Anlamı:
Hastalandığımda da O bana şifa verir. ﴾80﴿

Fussilet Sûresi Şifa İle İlgili Ayetler, Okunuşu ve Anlamı:

şifa için dua şifa ayetleri kuranda geçen fussilet

Ayet: 44
Ve lev cealnahü kur’anen a’cemiyyüv ve arabiyy kul hüve lillezıne amenu hüdev ve şifa’ vellezıne la yü’minune fı azanihim vakruv ve hüve aleyhim ama ülaike yünadevne mim mekanim beıyd.

Anlamı:
Eğer biz onu başka dilde bir Kur’an yapsaydık onlar mutlaka, “Onun âyetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Başka dilde bir kitap ve Arap bir peygamber öyle mi?” derlerdi. De ki: “O, inananlar için bir hidayet ve şifadır. İnanmayanların kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kur’an onlara kapalı ve anlaşılmaz gelir. (Sanki) onlara uzak bir yerden sesleniliyor (da anlamıyorlar). ﴾44﴿

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.