Sanrı Nedir? Halüsinasyon

Uyanık durumdaki bir kişinin kendi dışında gerçekte var olmayan cisimleri, olayları varmış gibi algılaması durumuna sanrı veya halüsinasyon denir.

Psikiyatrinin temel belirti olarak ele aldığı sanrı, duyusal etkinliğin bütün alanlarında gözlemlenebilir: Gerçekten de, görme, işitme, koku alma, tad almayla ilgili sanrıların yanı sıra, cinsel ve yanlış duyu algılamaları veren sanrılar da vardır.

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası

Oluşum derecelerine göre genellikle iki tür sanrı ayırt edilir:

İlkel sanrı: Belirsiz ışık, ses, iç sıkıntısı, vb. izlenimler.

Karmaşık sanrı: Renkli yada renksiz olarak insan veya hayvan görme; belirli sözlerin ya da bir müzik parçasının işitilmesi vb. izlenimler.

Bir hastada genellikle bir sanrı türü ortaya çıkmaktadır; bazen de her iki sanrı türünün göründüğü hastalarda olabilmektedir.

Hastanın sanrılara karşı tepkisi değişik olur. Bazı hastalar sanrılardan kurtulmaya çalışırken, bazı hastaların bunlara boyun eğdiği gözlemlenmiştir. Birçok hezeyanın temelinde yatan sanrı olayı. enfeksiyondan, zehirlenmeden kaynaklanan hezeyanlarda, beyin urlarında, süreğen sanrılı psikozda, paranoyit çöküntüde, vb. durumlarda ortaya çıkar.

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.