Sağlığı Tanımlarken Hangi Temel Nitelikler Ölçü Olarak Alınır?

Sağlığı Tanımlarken Temel Niteliker

Sağlığı tanımlarken hangi temel nitelikler ölçü olarak alınır?
Sağlığı tanımlarken genellikle bedensel, zihinsel, ruhsal ve sosyal iyilik durumları temel nitelikli ölçü olarak alınır.

Sadece hasta olmamak, sağlıklı olmak için yeterli midir, neden?
Hayır değildir. Hastalığın ve sakatlığın olmayışı insanların sağlıklı olduğunu göstermez. Çünkü sağlıklı olmak; hasta olmamakla beraber bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik durumu gerektirir.

İnsanlarda hastalıklara neden olan etkenler nelerdir?
İnsanlarda hastalıklara neden olan etmenler; bünyesel, çevresel, sosyoekonomik ve kültürel etmenlerdir.
Bünyesel etmenler: Kalıtımsal ve metabolik hastalıklar.
Çevresel etmenler: Virüs, bakteri; hava, toprak ve su kirliliği; gürültü, radyasyon, iklim koşulları.
Sosyoekonomik etmenler: Gelir düzeyi, eğitim düzeyi, sosyal etkinlikler.
Kültürel etmenler: Beslenme alışkanlıkları, çalışma koşulları, sağlık hizmetlerinden yararlanma bilinci.

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası

Bebek ölüm hızı, sağlık ölçütlerinde neden önemli bir veridir?
Bebek ölüm hızı, ülkeler arasındaki sağlık hizmetlerini karşılaştırmak için önemli bir ölçüdür. Sağlık koşulları çok gelişmiş ülkelerde ölüm hızı düşüktür, sağlık koşulları kötü olan ülkelerde ölüm hızı yüksektir.

Sağlığa etki eden bünyesel etmenlerin başlıcaları nelerdir?
Genetik, metabolizma ve hormonal kalıtımsal hastalıklar bünyesel etmenlerdir.
Hemofili, akdeniz anemisi, çok parmaklılık; şeker hastalığı, kalp – damar hastalığı; devlik cücelik gibi hastalıklar.

Mikroorganizmaların insan sağlığı açısından tehlikeleri nelerdir?
Virüsler, mantarlar ve zararlı bakteriler insan vücuduna girdiğinde çeşitli hastalıklara neden olurlar. Bunlardan bazıları grip, verem, kızamık, menenjit, kabakulak, ishal, çocuk felci, kızıl, kolera, tifo vb. hastalıklardır.

Çevremizde sağlığımızı olumsuz yönde etkilen fiziksel etmenler nelerdir? Bunlardan nasıl korunabiliriz?
Gürültü: Yüksek gürültü olan yerlerden uzak durulmalı veya sesten koruyucu kulaklık takılmalıdır. Özellikle konserler, sinema salonları gibi yerlerde seslerin insan sağlığına zarar vermeyecek düzeye getirilmesi gerekir.
Radyasyon: Radyoaktif cihazlardan uzak durulmalı. Hastanelerde bu alanlara dikkat edilmeli, mecbur kalınmadıkça tomografi, röntgen çektirilmemelidir. Radyasyonlu ortama girince koruyucu giysiler giyilmelidir. Cep telefonu ile konuşurken kulaklık kullanılmalı, kablosuz wireless cihazlar mümkün olduğunca uzak tutulmalıdır. Kablosuz fare (mause), kablosuz klavye, kablosuz kulaklık kullanılmamalıdır.
Kirlilik: Çevremizdeki hava, su, toprak ve gıda kirliği hakkında araştırıp önlemler almalıyız. Hava kirliliğinde maske takılabilir. Su kirliliğinde paketlenmiş sular alınabilir. Zararlı maddeler içeren gıdalar ve ağır metal içeren balıklar tüketilmemelidir.
Aydınlatma: Aşırı ve düşük aydınlatmalı ortamlar göz sağlığını olumsuz etkiler. Dışarıda güneş ışınlarından koruyucu gözlük kullanılabilir. Evlerde yüksek ve düşük aydınlatma değil, yeterli aydınlatma sağlanmalıdır.

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.