Ribozom Nedir? Canlı Hücrelerde Bulunma Sebebi

Tüm canlı hücrelerde bulunan ve protein sentezinden sorumlu olan, küremsi veya oval yapılı zarsız organellere ribozom denir. Ribozomlar hücrenin en küçük organelidir, sitoplazmada serbest olarak bulunabildikleri gibi endoplazmik retikulum ve çekirdek zarında da bulunabilirler. Ribozomlar prokaryotlarda yaklaşık 20 nanometre, ökaryotlarda ise 30 nanometre çapındadır. Ribozomlar ayrıca kloraplast ve mitokondri gibi organellere özgü olarak da bulunabilir.

Ribozom

Ribozom

Ribozomların sayıları hücrenin işleyişine, bulunduğu dokuya göre değişiklik gösterebilir. Örneğin enzim sentezinin yüksek olduğu pankreas hücrelerinde sayıları çok daha fazladır. Ribozomlar protein ve RNA’dan yapılmıştır, küçük ve büyük alt birimlerden oluşur.

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası

Tüm Canlı Hücrelerde Ribozomların Bulunmasının Sebebi Ne Olabilir?
Yukarıdaki yazıdan da anlaşılabileceği gibi, ribozomların görevi protein sentezlemektidr. Tüm canlılar, canlılık özelliklerini devam ettirebilmek için proteine ihtiyaç duyarlar. Proetin hücrenin ana maddelerinden biridir, dolayısıyla hücrenin canlı olarak kalması ve çoğalması için ribozom sentezine ihtiyacı vardır.

Prokaryot
Ribozom Alt birim rRNA’lar Protein
70 S 50 S 23 S (2904 nt) 34
5 S (120 nt)
30 S 16 S (1542 nt) 21
Ökaryot
Ribozom Alt birim rRNA’lar Protein
80 S 60 S 28 S (4718 nt) 49
5,8 S (160 nt)
5 S (120 nt)
40 S 18 S (1874 nt) 33

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.