Ötüken’in Türkler için önemi nedir? Kaybedilmesi

Ötüken’in Türkler için önemi nedir? Ötüken’in kaybedilmesi, hangi siyasal sonuçları doğurmuştur?

Ötüken, Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinden biri olan Büyük Hun Devleti’nin başkentidir. Ötüken, ilk Türk devletinin başkenti olması nedeniyle Türkler için büyük önem taşımaktadır. Ötüken’in kaybedilmesi Büyük Hun Devleti’nin bölünerek dağılmasına neden olmuştur. Bunun sonucunda dağılan Hunların bir bölümü Avrupa’ya kadar ilerleyerek, Avrupa’nın sosyal, kültürel, demografik yapısını alt üst etmiş ve yeni bir Avrupa’nın oluşmasını sağlamıştır.

otukenin-onemi-buyuk-hun-imparatorlugu

avrupa-hun-devleti-siyasal-harita

15 comments to Ötüken’in Türkler için önemi nedir? Kaybedilmesi

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

Genel