Osmanlı Padişahları ve Tahtta Kalma Süreleri

Osmanlı Devleti Kurucusu Osman Gazi

Sıra Padişah Adı Padişahlık Dönemi
1 I. Osman (Osman Gazi) 1299-1326 (27 yıl)
 • Osmanlı Devleti’nin kurucu padişahı.
 • 41 yaşında padişah oldu.
 • Ölene kadar tahtta kaldı.
 • Geçirdiği felç sonucu öldü.
2 I. Orhan (Orhan Gazi) 1326-1361 (35 yıl)
 • 45 yaşında padişah oldu.
 • Ölene kadar tahtta kaldı.
 • Geçirdiği ağır depresyon sonucu öldü.
3 I. Murad 1360-1389 (29 yıl)
 • 36 yaşında padişah oldu.
 • I. Kosova Muhaberesi’nde şehit oldu.
4 I. Beyazid 1389-1402 (13 yıl)
 • 29 yaşında padişah oldu.
 • Ankara Savaşı’nda esir düştü.
 • Bir yıl sonra tutsak tutulurken öldü.
5 I. Mehmed 1413-1421 (8 yıl)
 • 24 yaşında padişah oldu.
 • Ölene kadar tahtta kaldı.
 • Yakalandığı dizanteri hastalığı nedeniyle öldü.
6 II. Murad

ikinci kez padişah oldu

1421-1444 (23 yıl)

1446-1451 (5 yıl)

 • 42 yaşında padişah oldu.
 • İki kez tahtta çıktı.
 • Kendi isteğiyle tahtı oğlu II. Mehmed’e (Fatih Sultan Mehmed) bıraktı. Bundan rahatsız olan yeniçeriler II. Mehmed’i tahttan indirip, tekrar II. Murad’ı padişah yaptılar.
 • Ölene kadar tahtta kaldı.
 • Geçirdiği felç sonucu öldü.
7 II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed)

ikinci kez padişah oldu

1444-1446 (2 yıl)

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası

1451-1481 (30 yıl)

 • 12 yaşında padişah oldu.
 • İlk padişahlığında yeniçerilerin isyanı sonrası tahtı babasına bırakmak zorunda kaldı.
 • Babasının ölümünden sonra, 19 yaşında  tekrar tahta geçti.
 • İstanbul’u fethettikten sonra Fatih unvanı almıştır.
 • Osmanlı Devleti’nin ilk altın parasını bastırdı.
 • Ölene kadar tahtta kaldı.
 • Nikris, şeker sonucu veya zehirlenerek öldürüldüğü yönünde iddialar var.
8 II. Bayezid 1481-1512 (31 yıl)
 • 34 yaşında padişah oldu.
 • Ölümüne yakın, oğlu I. Selim’e tahtı devretti.
 • İntihar ederek öldü.
9 I. Selim (Yavuz Sultan Selim) 1512-1520 (8 yıl)
 • 42 yaşında padişah oldu.
 • İslam birliği sağlamaya yönelik politikalar yaptı.
 • Mısır’ı fethedildi ve Halifelik Osmanlı Devleti’ne geçti.
 • İlk Osmanlı halifesi I. Selim oldu.
 • Ölene kadar tahtta kaldı.
 • Kanser hastalığı nedeniyle öldü.
10 I. Süleyman (Kanuni Sultan Süleyman) 1520-1566 (46 yıl)
 • 26 yaşında padişah oldu.
 • En uzun süre tahta kalan padişahtır.
 • Avrupa’ya yönelik fetihler yaptı.
 • Mohaç Savaşı’nda Macar Krallığı’na son verdi.
 • Ölene kadar tahtta kaldı.
 • Geçirdiği felç sonucu öldü.
11 II. Selim 1566-1574 (8 yıl)
 • 42 yaşında padişah oldu.
 • Donanmaya önem verdi ve deniz aşırı ülkelerden Kıbrıs ve Tunus’u fethetti.
 • Ölüne kadar tahtta kaldı.
 • Alkollüyken düşerek öldüğü yönünde iddialar var.
12 III. Murad 1574-1595 (21 yıl)
 • 28 yaşında padişah oldu.
 • Doğu bölgelerine ağırlıklı fetihler yaptı.
 • Osmanlı Devleti sınırları en geniş alanlara ulaştırdı.
 • Ölene kadar tahtta kaldı.
 • Geçirdiği felç sonucu öldü.
13 III. Mehmed 1595-1603 (8 yıl)
 • 29 yaşında padişah oldu.
 • Ölene kadar tahttan inmedi.
 • Ağır depresyon ve felç sonucu öldü.
14 I. Ahmed 1603-1617 (14 yıl)
 • 13 yaşında padişah oldu.
 • Osmanlı’nın Avusturya  karşısında siyasi gücü zayıflatan Zitvatorok Antlaşması imzalandı.
 • Ölene kadar tahtta kaldı.
 • Geçirdiği tifüs hastalığı nedeniyle öldü.
15 I. Mustafa (Deli Mustafa) ikinci kez padişah oldu 1617-1618 (1 yıl)1922-1923 (1 yıl)
 • 13 yaşında padişah oldu.
 • Osmanlı’da padişahlığın babadan oğla geçme kurulanı bozan ilk padişahtır. Kardeşinden sonra tahtta geçmiştir.
 • Akli dengesi bozuk olduğu için tahttan indirildi ve yerine yeğeni II. Osman getirildi.
 • II. Osman’nın yeniçeriler tarafından öldürülmesinin ardından tahtta tekrar çıktı.
 • Ölüm nedeni bilinmiyor.
16 II. Osman (Genç Osman) 1618-1622 (4 yıl)
 • 14 yaşında padişah oldu.
 • Yeniçerileri askerlerinin isyanıyla boğularak öldürüldü.
17 IV. Murad 1623-1640 (17 yıl)
 • 11 yaşında padişah oldu.
 • Doğu ağırlıklı fetihler yaptı.
 • Ölene kadar tahtta kaldı.
 • İlerlemiş nikris (gut) hastalığı sonucu öldü.
18 I. İbrahim 1640-1648 (8 yıl)
 • 25 yaşında padişah oldu.
 • Girit’i fethetti.
 • Devlet içindeki önemli kişilerin başlattığı isyan sonucu boğularak öldürüldü.
19 IV. Mehmed 1648-1687 (39 yıl)
 • 7 yaşında padişah oldu.
 • Mohaç savaşında önemli toprak kayıpları verinde tahttan indirildi.
 • IV. Mehmed ve iki oğlu, ölene kadar Edirne Sarayı’na hapsedildi.
20 II. Süleyman 1687-1691 (4 yıl)
 • 45 yaşında padişah oldu.
 • Padişah olabilmek için en uzun süre bekleyen padişahtır.
 • Padişahlığının son iki yılını yatalak hasta olarak geçirdi.
 • Böbrek yetmezliği sonucu öldü.
21 II. Ahmed 1691-1695 (4 yıl)
 • 48 yaşında padişah oldu.
 • Kardeşinin padişahlığı döneminde 4 yıl kafeste tutsak edildi.
 • Geçirdiği verem hastalığı nedeniyle öldü.
22 II. Mustafa 1695-1703 (8 yıl)
 • 31 yaşında padişah oldu.
 • Karlofça Antlaşması ile Osmanlı Devleti’nin en büyük toprak kaybı yaşandı.
 • Yeniçeri askerlerinin isyanı sonrasında tahttan indirildi.
 • Böbrek yetmezliği sonucu öldü.
23 III. Ahmed 1703-1730 (27 yıl)
 • 30 yaşında padişah oldu.
 • Lale Devri’ni başlatarak önemli ıslahatlar yaptı.
 • Yeniçeri askerlerinin gerçekleştirdiği isyan sonucunda tahttan indirildi.
 • Zehirlenerek öldürüldüğü veya intihar ettiği iddia edilmektedir.
24  I. Mahmud 1730-1754 (24 yıl)
 • 34 yaşında padişah oldu.
 • Ölene kadar tahtta kaldı.
 • Geçirdiği felç sonucu öldü.
25 III. Osman 1754-1757 (3 yıl)
 • 55 yaşında padişah oldu.
 • Padişah oluncaya kadar tutsak hayatı yaşadı.
 • Ölene kadar tahtta kaldı.
 • Şarbon hastalığı nedeniyle öldü.
26 III. Mustafa 1757-1774 (17 yıl)
 • 40 yaşında padişah oldu.
 • 27 yıl kafeste tutsak edilmiş, III. Osman’ın ölümü üzerine tahtta çıkarılmıştır.
 • Kalp yetmezliği nedeniyle öldü.
27 I. Abdülhamid 1774-1789 (15 yıl)
 • 49 yaşında padişah oldu.
 • Yeniçeri, humbaracı ve lağımcı ocaklarını ıslah etmeye çalıştı.
 • Osmanlı – Rusya savaşı sonucunda Küçük Kaynarca Antlaşması imzalandı.
 • Kırım kaybedilerek Rusya’ya bırakıldı.
 • Kırım işgalini duyunca felç geçirerek öldü.
28 III. Selim 1789-1807 (18 yıl)
 •  28 yaşında padişah oldu.
 • Yeniçeri askerleri ortadan kaldırmaya yönelik Nizam-ı Cedit ordusunu kurdu.
 • Bu durumdan rahatsız olan yeniçeriler tarafından tahttan indirildi.
 • Yerine geçen IV. Mustafa’nın emriyle yeniçeriler tarafından boğularak öldürüldü.
29 IV. Mustafa 1807-1808 (1 yıl)
 • 28 yaşında padişah oldu.
 • Yeniçerilerin baskısı sonucunda Nizam-ı Cedit ordusunu dağıttı.
 • Çok sayıda üst düzey devlet görevlisi öldürüldü.
 • III. Selim’in öldürülmesine sebep olan önemli yeniçeri askerleri, üst düzey devlet yöneticisi yapıldı.
 • Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa’nın başlattığı isyan sonrası, IV. Mustafa’yı tahttan indirdi.
 • Yerine geçen II. Mahmut tarafından boğularak öldürüldü.
30 II. Mahmud 1808-1839 (31 yıl)
 • 23 yaşında padişah oldu.
 • Yeniçerileri ortadan kaldırmak Sekban-ı Cedid ordusunu kurdu.
 • Bundan rahatsız olan Yeniçeriler şehri yağmalamaya ve ateşe vermeye başlayınca, Sekban-ı Cedid ordusunu kaldırdı.
 • Bunun üzerine Vaka-i Hayriye olayı yaşandı. Yeni bir askeri birlik olan Eşkinci Ocağı’nı kurdu. Yeniçerilerle büyük bir savaş başladı. Ağır kayıp veren Yeniçeri askerleri tamamen kaldırıldı.
 • Ölene kadar tahtta kaldı.
31 Abdülmecid 1839-1861 (22 yıl)
 • 16 yaşında padişah oldu.
 • Osmanlı Devleti, Avrupa Devletleri’nden borç almaya başladı.
 • Tanzimat Fermanı‘nı yayınlayarak, Osmanlının Batılılaşması başlatıldı.
 • Islahat Fermanı’nı yayınladı.
 • Ölünceye kadar tahtta kaldı.
 • Geçirdiği verem hastalığı nedeniyle öldü.
32 I. Abdülaziz 1861-1876 (15 yıl)
 • 31 yaşında padişah oldu.
 • Osmanlı Devleti, Avrupa Devletleri’nden borç almayı hızlandırdı.
 • Donanmayı güçlendirmek için çalışmalar yaptı.
 • Batıyla ilişkileri güçlendirdi. Sık sık ziyaretler yaptı.
 • İsyan sonucunda tahttan indirilerek hapsedildi.
 • Beş gün sonra bilekleri kesik halde ölü bulundu. Öldürüldüğünden şüphelenir.
33 V. Murad 1876-1876
 • 36 yaşında padişah oldu.
 • Ruhsal bunalım geçirdiği gerekçesiyle 93 gün sonra tahttan indirildi.
 • Osmanlı tarihinde en az süre hüküm süren padişahtır.
 • Daha sonra akıl sağlığı yerine gelen V. Murad,  geri kalan hayatı boyunca ailesiyle birlikte tutsak tutulmuştur.
 • Şeker hastalığı ve kanlı basur nedeniyle öldü.
34 II. Abdulhamid 1876-1909 (33 yıl)
 • 34 yaşında padişah oldu.
 • I. Meşrutiyet’i ilan etti fakat, bir süre sonra askıya aldı.
 • II. Meşrutiyet’i ilan etti.
 • Devlet büyük bir bunalım içinde olduğundan, borçları ödemeyecek duruma düştü.
 • Osmanlı – Rus Savaşı’nın patlak vermesi üzerine yenilgiler sonucu. Bulgaristan, Trakya’nın İstanbul Yeşilköy sınırına kadar olan kısmı ve Doğudaki Erzurum’a kadar olan kısımlar Rusların eline geçti.
 • Savaşı kaybeden Osmanlı, Rusya ile anlaşma imzalamak için girişimlerde bulundu. Bunun üzerine kaybedilen toprakları tamamen Rusya’ya bırakmayı amaçlayan antlaşma imzalanacaktı. Bu durumdan rahatsız olan Avrupa Devletleri buna karşı çıktı, Rusya lehine olan toprak paylaşımını engelledi ve yerine Berlin Antlaşması imzalandı.
 • 31 Mart İsyanı sonrasında tahttan indirilerek Selanik’e sürgün edildi (13 Nisan 1909).
 • Savaşta Selanik’in kaybedilmesi üzerine İstanbul’a getirildi ve ölünceye kadar tutsak tutuldu.
 • Kalp yetmezliğinden öldü.
35 V. Mehmed 1909-1918 (9 yıl)
 • 65 yaşında padişah oldu.
 • Padişah oluncaya kadar tutsak hayatı yaşadı.
 • Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşına girdi.
 • Trablusgarp İtalyanlar tarafından işgal edildi.
 • Balkan Savaşı başlayınca İtalyanlarla Uşi Barış Antlaşması imzalandı.
 • Antlaşmayla Trablusgarp, Bingazi ve 12 Ada İtalya’ya bırakıldı.
 • Osmanlı Devleti ağır yenilgi aldı.
 • Ölene kadar tahtta kaldı.
36 VI. Mehmed (Vahideddin) 1918-1922 (4 yıl)
 • 57 yaşında padişah oldu.
 • Tahta geçer geçmez, Mustafa Kemal Paşa’yı Suriye Cephesi’ne komutan tayin etti.
 • I. Dünya Savaşı’nda alınan yenilgi üzerine, bir teslimiyet antlaşması olan Mondoros Ateşkes Antlaşması imzalandı.
 • Osmanlı Devleti’nin tamamı düşman işgali altına alındı.
 • Padişahın yönetimindeki meclis üyeleri istifa etti.
 • Mondoros Ateşkes Antlaşmasını kabul etmeyen Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları çalışmalar başlatarak VI. Mehmed’e karşı, geçici bir hükumet oluşturdu.
 • Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması sonrası işgalciler sınır dışı edildi.
 • 1 Kasım 1922’de Türkiye Büyük Millet Meclisi, saltanat kaldırdığını ilan etti.
 • Son padişah Vahideddin, İstanbul Boğazı’nda demirli İngiliz savaş gemisiyle bir daha geri dönmemek üzere Malta’ya gitti.
 • İtalya’da ikamet etmeye başladıktan sonra kalp yetmezliğinden öldü.

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.